Fysio Anja Jobse

Jump to content.

Tarieven

Wie betaalt de fysiotherapeut.

Vanaf 1 februari 2005 is de vrije markt werking van kracht binnen de fysiotherapie. Dit houdt in dat de fysiotherapie vrij is in het bepalen van haar/zijn eigen tarief.

Deze tarieven worden gehanteerd als u geen aanvullende verzekering hebt.
Mijn tarieven per 1 januari 2018:

Basis fysiotherapie zitting Code 1000 €30,00
Fysiotherapie aan huis Code 1001 €41,50
Screening DTF* Code 1850 €13,00
Intake en onderzoek na screening Code 1860 €40,00
Intake en onderzoek na verwijzing Code 1870 €40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult Code 1400 €52,00

*DTF = direct toegang naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts.

In 2011 heb ik overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, dat betekent voor u dat ik gebonden ben aan de door uw verzekeraar bepaalde tarieven. Uw verzekeraar zal dan het gehele bedrag of een deel ervan vergoeden.

Voor informatie over restitutie bepalingen verwijs ik u door naar de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

De fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:

  • Kinderen tot 18 jaar, de eerste 9 behandelingen daarna van uit de aanvullende verzekering.
  • Chronische aandoeningen (voorkomend. Op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld) vanaf de 10e behandeling. De eerste 9 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.