define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Fysio Anja Jobse » Privacy Reglement

Fysio Anja Jobse

Jump to content.

Privacy Reglement

Beleidsverklaring Gegevensverzameling en Gegevensverwerking (Privacy reglement)

Anja Jobse-Kodde, in de hoedanigheid van fysiotherapeute, zitting hebbende in de fysiotherapiepraktijk aan de Lepelstraat 5a, 4354KK Vrouwenpolder, ingeschreven onder KvK nr. 20156053 in het register van de Kamer van Koophandel Ingeschreven in het BIG register onder nummer: 49034158104 stelt zich verplicht te houden aan de beroepsethiek van medische geheimhouding. Hierbij verklaar ik het minimum aantal gegevens van mijn patiƫnten te verzamelen, welke ik verplicht ben te registreren in het kader van de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst, zij hebben mij hiervoor nadrukkelijk schriftelijke toestemming verleend.

Hierbij verklaar ik deze gegevens te bewaren en bewerken op een veilige manier, achter sleutels en met wachtwoorden en niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen dit eisen.

Voor de elektronische verwerking van bovenstaande gegevens heb ik een bewerkersovereenkomst met het bedrijf lncura& Abakus, behorende tot de WinBase Groep, Spaarndamseweg 90, 2021C8, Haarlem, A88-9462273, info@winbase.nl. Dit bedrijf heeft als KvK nr.34183168 en verklaart te voldoen aan de normen NEN 75L0 en ISO 27OAL, waardoor uw privacy gewaarborgd is.

Noch in woord, noch in geschrift, noch in elektronische vorm zullen buitenom de reikwijdte van de mij verstrekte nadrukkelijke toestennming gegevens met anderen worden gedeeld.

Een kwaliteitszorgprocedure borgt het naleven van dit beleid nu en in de toekomst. Dit is toetsbaar door middel van auditering door of namens de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel uitmakende en voldoende aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze per 25 mei 2018 geldt, ben ik, en ik alleen, verwerkingsverantwoordelijke van gegevens.

Anja Jobse-Kodde
Lepelstraat 5a
4354KK Vrouwenpolder
datum: 23-05-2018