Fysio Anja Jobse

Jump to content.

Reuma

Reuma is een verzamel naam voor een groot aantal aandoeningen aan het bewegingsapparaat van het lichaam. Dit bestaat uit gewrichten, pezen, banden en spieren. Er zijn maar liefst 200 verschillende soorten reuma. De meest voorkomende vormen van reuma zijn ARTROSE en ARTRITIS.

RA. Reumatoïde Artritis is een chronische auto-immuunziekte die zich manifesteert door ontstekingen in gewrichten.

RA is een ziekte die vanaf het zestiende levensjaar kan ontstaan. Beneden deze leeftijd heet elke artritis jeugdige chronische artritis. Per jaar komen er in Nederland ongeveer tussen de 25 en 50 per 100.000 inwoners nieuwe reuma patiënten bij, de piek in het ontstaan van de ziekte ligt tussen de 40 en de 60 jaar.
Onder de reuma patiënten zijn 2x zoveel vrouwen als mannen. Genetische aanleg speelt hier bij een rol. Zo ook kunnen hormonale faetoren een rol spelen bij de aanleg voor het krijgen van reuma. De primaire oorzaak is echter onbekend. Mogelijk is hierbij sprake van niet één maar meerdere factoren.
Gedacht wordt aan een trigger die het hele proces van ontstekingen tot gevolg kan hebben.
Dit zijn T-cellen. Deze cellen houden te samen met andere ontstekingscellen een ontsteking ingang. Bij RA patiënten zijn verhoogde hoeveelheden T-cellen aangetoond.

De symptomen bij RA:

 • Ochtend stijfheid;
 • Artritis in 3 of meer gewrichten;
 • Artritis in handgewrichten;
 • Symmetrische artritis;
 • Reumanoduli (onderhuidse verdikkingen);
 • Stoffen in het bloed die duiden op RA;
 • Afwijkingen in de stand of de vorm van gewrichten.

Als aan 4 van de 7 criteria wordt voldaan en deze langer dan 6 weken aanwezig zijn kan de diagnose reuma zijn.
De eerste symptomen zijn:

 • Pijn in en rond de gewrichten;
 • Stijfheid in en rond de gewrichten;
 • Zellingen in en rond de gewrichten;
 • Roodheid en warmte rond de ze zwelling.

Door de aan houdende ontstekingen is er gedurende lange tijd veel vocht in het gewricht aanwezig , op den duur kan dat het gewrichtskraakbeen aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat het bewegen minder soepel en met veel pijn verloop.
Op den duur kunnen ook banden en pezen van het gewricht worden aangetast wat tot gevolg kan hebben dat gewricht gaat vervormen.

De gewrichten waar RA het meest in voor komt zijn de vingers en tenen, daarop volgend de elleboog, de schouder, de knieën en de heupen.

De behandeling van RA patiënten richt zich voornamelijk op het stoornisniveau en het beperkingniveau.
De fysiotherapeutische behandelingen richten zich voornamelijk op de volgende punten:

 • Mobiliteit;
 • Conditie;
 • Aanpassen van leefgewoontes;
 • Hulpmiddelben in het dagelijks leven;
 • Afname van ontstekingsreacties.

De behandelingen zijn er op gericht de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn of haar dagelijks leven. Het is voor het functioneren van de patiënt van groot belang dat zijn of haar mobiliteit op een acceptabel niveau is en dat de conditie op een zo hoog mogelijk niveau blijft.

Wat is FyraNet?

Fyra staat voor fysioterapie bij reumatische aandoeningen.
Net staat voor netwerk: een samenwerkings verband tussen gespecialisteerde zorgverleners van patienten met reumatische klachten.

Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met huisartsen, specialisten (o.a. reumatologen en orthopeden), fysiotherapeuten, oefentherapeuten, reumaconsulenten en de reumavereniging.

Fyranet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten
Fyranet Zeeland is een afdeling van dit grote netwerk en betreft het verzorgingsgebied van alle ziekenhuizen op de Zeeuwse eilanden.

Fyranet Zeeland is weer onderverdeeld in drie nauw samenwerkende regio’s, te weten Zeeuws Vlaanderen met Ziekenhuis De Honte te Terneuzen, Walcheren met Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen en De Bevelanden met het Oosterschelde Ziekenhuis te Goes.

Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door deze universiteiten voortdurend ondersteund en begeleid. Voor meer informatie kunt u terecht op: Fyranetzeeland